Så genomförs Kulturmatkassen

Inventering 2022

Inventeringen av utbudet i Kulturmatkassen i svenska dagligvarubutiker bygger på ett ideellt engagemang. Vi hoppas att många människor ser ett värde i att undersöka utbudet i sin närmaste livsmedelsbutik – eller varför inte i flera! För att genomföra inventeringen finns en särskild app som man finner här. Appen är upplagd så att man först skriver in sitt eget namn och namnet på affären man inventerar. Därefter finns de 37 produkterna i Kulturmatkassen grovt kategoriserade under rubrikerna

FRUKT OCH BÄR (2 produkter)
GRÖNSAKER (2 produkter)
OST (4 produkter)
MJÖLKBASERADE EFTERRÄTTER (1 produkt)
MEJERIKYLEN (2 produkt)
BRÖD (3 produkter)
SÖTEBRÖD (1 produkter)
KÖTT OCH CHARK (4 produkter)
FISK OCH SKALDJUR (6 produkter)
TORRVAROR (2 produkter)
MJÖL (2 produkter)
SYLT (2 produkter)
DRYCKER (3 produkt)
ÖVRIGT (3 produkt)

För att göra inventeringen så smidig som möjligt. För varje produkt tittar man i butikshyllan om produkten finns eller inte finns och svarar JA, eller NEJ på den frågan. NEJ blir svaret också om butiken annars brukar ha produkten, men inte just idag eller om butiken kan ta hem produkten, men den inte finns där vid inventeringstillfället. Inventeringen ska ge en ögonblicksbild av vad som faktiskt finns i butiken och vad som inte finns. Hittar du inte en viss produkt så är det självklart en god idé att fråga någon i personalen så att inventeringen inte bara speglar din förmåga att hitta i butiken – utan verkligen vad som finns där. Observera att inventeringen kräver JA/NEJ-svar på samtliga produkter – det går alltså inte att skicka in inventeringen om man inte svarat på samtliga produkter och det är med avsikt formuläret är konstruerat så. Inventeringen genomförs under en viss begränsad tid, för år 2022-11-09 – 22-12-11.

Partners

För att möjliggöra en inventering på bred front är det avgörande för Kålrotsakademien att ha goda partners där många medlemmar i partnerorganisationen engagerar sig i inventeringen runt om i landet. Vi är tacksamma för att följande organisationer ställt sig bakom Kulturmatkassen och bidrar till inventeringen:

Matakademien Jämtland-Härjedalen
Raggmunksakademien
Ekologiska lantbrukarna
Sesam
Eldrimner
Stolt mat i Sörmland
Svenska kockars förening
Sveriges Gårdsmejerister
Äkta vara

När inventeringen har avslutats analyseras inventeringsresultatet och en vinnare – den butik som erbjuder sina kunder det bredaste utbudet av kulturhistoriskt förankrade livsmedelsprodukter koras. Vinnaren emottar ett diplom och ära och uppskattning. I samband med publiceringen av vinnaren tar Kålrotsakademien också tillfället i akt att lyfta andra viktiga frågor kring kulturhistoriskt förankrade produkter i ett bredare perspektiv och med avstamp i Kulturmatkassens inventering.

Kontakt

Presskontakt: Hans Naess
Inventeringskontakt partnerorganisationer: Martin Ragnar
Appens funktion: André Wognum
Kålrotsakademien: Preses

Bidra till ett bättre utbud

Så här går det till när du inventerar

Starta en inventering